Materiały
04/04/2018

Materiały pokonferencyjne - całość PDF

Ochrona nietoperzy w północno-zachodniej Rumunii podczas projektu LIFE08 NAT/RO/000504 w Pădurea Craiului, Bihor i Górach Trascău - tłumaczenie PL PDF

 

Tłumaczenia artykułów:

Protection of the habitat of bats in a Cave Szachownica PDF

Bat migration between forests of Milicka Basin and Szachownica Cave PDF

Factors that trigger costly arousal from torpor in hibernating bats PDF

Current trends of bat numbers wintering in Szachownica Cave PDF

Implementation of the technical project of protection Szachownica I Cave against uncontrolled cave-in by Novum-Servis Sp. z o.o. PDF

Characteristics of microclimate of Szachownica cave, and its effect on wintering bats PDF

Swarming of bats in Szachownica cave PDF

 

Life Szachownica/PL - materiały:

Afterlife Conservation Plan PDF

Afterlife Communication Plan PDF

Raport Laika PDF

Sprawozdanie śródokresowe PDF

Sprawozdanie wstępne PDF

Raport Końcowy - ewaluacja projektu PDF

 

Folder Life Szachownica/PL

Plakat Life Szachownica/PL

Ulotka Life Szachownica/PL (PL)

Ulotka Life Szachownica/PL (ENG)

Operat oddziaływania na środowisko dla działania polegającego na wykonaniu fizycznego zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem - PDF

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu :

Raport metodologiczny - PDF

część I RAPORT OTWARCIA – DIAGNOZA STANU - PDF

 

PROJEKT TECHNICZNY ZABEZPIECZENIA JASKINI SZACHOWNICA

Projekt techniczny - część 1

Projekt techniczny - część 2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załączniki nr 3 - 7

załączniki nr 8 i 9

Baza danych monitoringu nietoperzy oraz stateczności górotworu w Jaskini Szachownica

plik zip

 

 

Materiały z konferencji inaugurującej projekt (2-3 października 2014r) w Podlesicach:

Stan ochrony nietoperzy w obszarach Natura 2000 Andrzej Langowski Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Wydział Planowania Ochrony

Ocena stateczności jaskini Szachownica w świetle przeprowadzonych badań -  dr hab. inż A. Nierobisz  prof. GIG; dr inż J. Gawryś

Monitoring zimowania nietoperzy w Jaskini Szachownica Grzegorz Lesiński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona nietoperzy w ramach projektu LIFE+ „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica LIFE12 NAT/PL/000012” Damian Czechowski, Adam SKwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica Maurycy Ignaczak OTON

Wpływ krat w otworach wejściowych jaskiń na rojenie nietoperzy Joanna Furmankiewicz, Ewa Ławrynowicz Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Znaczenie Jaskini Szachownica wśród innych obiektów ważnych dla nietoperzy w Polsce, w tym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej dr Tomasz Postawa; Instytut Systematyki i Ewolicji Zwierząt PAN

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png