grafika
REZERWAT FORMALNIE UDOSTĘPNIONY
12/06/2017

30 maja 2017 r. Zarządzeniem Nr 11/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Szachownica” oficjalne udostępniono część rezerwatu dla ruchu. Podkreślić należy, że na terenie rezerwatu można poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonej ścieżce, która przebiega poza obiektami jaskiniowym. Obowiązuje zakaz wstępu do jaskini oraz zbaczania z wyznaczonej ścieżki.

Z treścią zarządzenia można się zapoznać za pośrednictwem BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-11-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-30-maja-2017-r

Decyzja  utworzenia ścieżki dydaktycznej była pokłosiem częstego łamania obowiązującego w rezerwacie Szachownica zakazu ruchu, który obowiązuje we wszystkich rezerwatach, poza trasami wyznaczonymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W rezerwacie „Szachownica” do tej pory nie było takiej trasy.

 

Jednym z powodów braku udostępnienia rezerwatu było ogromne niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą wejście do jaskini „Szachownica”. W ramach projektu LIFE Szachownica wykonane zostały zabezpieczenia, mające na celu  powstrzymanie zawalenia jaskini. Jednak, jak potwierdziły badania prowadzone w związku ze zrealizowanymi pracami, górotwór ten jest wyjątkowo zeszczelinowany. W jaskiniach wciąż obserwuje się osypywanie się odłamków skalnych. Zatem, choć zabezpieczone przed zupełnym zawaleniem, obiekty te pozostają niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Przypominamy zatem o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą łamanie zakazu wstępu do jaskini.

 

W nowopowstałym punkcie można zapoznać się z treścią niewielkich tablic informacyjnych dedykowanych przede wszystkim nietoperzom i ich „królestwu” jakim jest Szachownica. Jaskinia na terenie rezerwatu stanowią bowiem ważne schronienia wielu gatunków nietoperzy. To właśnie znaczenie jaskini dla utrzymania populacji tych gatunków, pozwoliło nam na uzyskanie znacznych środków, jakie potrzebne były aby zabezpieczyć obiekty.

 

Należy pamiętać, że niepokojenie nietoperzy, szczególnie w okresie zimowym, jest dla nich poważnym zagrożeniem. Przypadkowe wybudzenie odbywa się kosztem utraty tłuszczu, który podczas snu wystarczyłby na wiele dni. Częste budzenie oznacza najczęściej śmierć zwierzęcia. Trzeba też mieć na uwadze, że nietoperze często ukrywają się w rumoszu skalnym  jaki opada na dno jaskini, nietrudno zatem o ich rozdeptanie.

Dlatego przestrzeganie obowiązującego w rezerwacie zakazu wstępu do jaskini, jest niezwykle ważne dla populacji tych zwierząt.

30 czerwca realizacja projektu dobiega końca. Częściowo udostępniony rezerwat zostawiamy w rekach mieszkańców gminy i turystów odwiedzających kłobuckie lasy. Nad przestrzeganiem przepisów w czuwać będzie straż leśna. Przed nami nowe projekty i nowe wyzwania w innych częściach województwa ale nie żegnamy się zupełnie z Szachownicą. Będziemy ją systematycznie odwiedzać bo zobowiązani jesteśmy do prowadzenia obserwacji zarówno populacji nietoperzy jak i ruchów górotworu i ewentualnych negatywnych efektów udostępnienia rezerwatu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png